Sakrament chrztu znakiem jedności deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia

 

 

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za dwa tysiące lat Nowego Przymierza i za ponad tysiąc lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Podpisane niżej Kościoły, w nawiązaniu do wieloletnich prac teologiczno-ekumenicznych w świecie i w Polsceoraz przyjętych wspólnie dokumentów (zwłaszcza z Limy, 1982), z radością uznają i potwierdzają swoją posługę poprzez chrzest, oświadczają:

1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament chrztu i polecił go udzielać (Mt.28,19; Mk.16,16). Chrzest jest wyjściem z niewoli (1 Kor. 10, 1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1 Kor. 6,11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef.5, 14), nowymi narodzinami (J.3,5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga.3,21), odnowieniem przez Ducha (Tt.3,5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1 P. 3,21) i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga. 3,27-28; 1 Kor. 12,13).

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie, którego celem jest "uwielbianie chwały" Bożej (Ef.1,14).

3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii:Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekujący nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz.8,18-24; 1Kor.15,22-28, 49-57) (Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę.

 

Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielonego przez duchownego:

 

Metropolita Sawa - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP

bp Jan Szarek - Kościół Ewanelicko-Augsburski w RP

bp Edward Puślecki - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

bp Zdzisław Tranda - Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kardynał Józef Glemp - Kościół Rzymskokatolicki w RP

bp Wiktor Wysoczański - Kościół Polskokatolicki w RP

bp Włodzimierz Jaworski - Starokatolicki Kościół Mariawitów w RP

 

Warszawa, 23 stycznia 2000 r.

Uroczystości parafialne

 

 

W dniu 07.października 2017 roku, w parafii pw. Zbawiciela Świata w Szprotawie, odbyła się podwójna uroczystość - 55-lecie parafii i 65. rocznica urodzin Ks. Proboszcza Ryszarda Szykuły.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 uroczystą mszą świętą, której przewodniczył Ks. Jubilat. Ponadto mszę świętą koncelebrowali Ks. dziek. Stanisław Stawowczyk i Ks. dziek. Bogusław Kropielnicki. W czasie nabożeństwa wręczono Ks. Ryszardowi wiele darów. Znalazł się także czas na przemówienia zaproszonych gości. Pełny kościół wiernych radował Ks. Jubilata, jak również parafian. Uroczystość uświetniła szprotawska Orkiestra Dęta pod przewodnictwem Pana Zdzisława Głowackiego, a także zespół Rozmaryn z Bogatyni.

Po nabożeństwie, zebrani goście udali się na salę, gdzie z rąk przedstawiciela władz Ligi Obrony Kraju, Pana Pułkownika Andrzeja Smukały, Ks. Proboszcz otrzymał Platynowy Krzyż za Zasługi dla Obronności Kraju. Następnie po obiedzie przyszedł czas na zabawę. Tę część uroczustości uświetnił zespół z Zamościa (rodzinnych stron Ks. Ryszarda), pod kierownictwem Pani Magdaleny. Goście mogli usłyszeć również po raz kolejny zespół Rozmaryn. Panie zaśpiewały kilka piosenek ze swojego repertuaru ku uciesze Jubilata i gości.

Wszystkim, którzy przybyli na uroczystość, Ks. Ryszard składa serdeczne podziękowania.

 

H.L.

 

 

 

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.